Voorwaarden

Algemene voorwaarden Studievereniging CEnter

Verzameling gegevens
Studievereniging CEnter bewaard de volgende persoonsgegevens:
• Voor- + achternaam
• Geboortedatum
• Contactgegevens (adres, mobiele telefoonnummer en e-mailadres)
• Schoolgegevens (schoollocatie en studentnummer)
• Functie(s)/activiteit binnen de vereniging (alleen bij actieve leden)
• IBAN-gegevens

Doeleinde gegevens
Persoonlijke gegevens worden bewaard om te weten wie u bent, hoe de vereniging contact met u op kan nemen en om jaarlijks de contributie bijdrage af te kunnen schrijven.

Toegang tot gegevens
Enkele personen binnen de vereniging hebben toegang tot uw gegevens. Hieronder volgt een opsomming van functies en hun toegangsmogelijkheden.
• Voorzitter: toegang tot alle bovenstaande gegevens
• Secretaris: toegang tot alle bovenstaande gegevens
• Penningmeester: toegang tot alle bovenstaande gegevens
• Marketing commissaris: voor- + achternaam, geboortedatum en e-mailadres

Tijdens evenementen die georganiseerd wordt door SV CEnter, kan er een ledenlijst benodigd zijn om het evenement in goede banen te lijden. Hierdoor kan het voorkomen dat een commissielid van deze commissie toegang krijgt tot een deel van de gegevens (voor- en achternaam en studentennummer).

De volgende partijen hebben toegang tot (een deel) van de gegevens: 
• Conscribo: Programma waar alle gegevens (zie “verzameling gegevens”) in opgeslagen worden
• Mailerlite: Dit programma wordt gebruikt voor maling naar de leden, toegang tot alle gegevens (zie “verzameling gegevens”)
• Glow Studet Events: Deze vereniging organiseert jaarlijks o.a. de Winterglow Gala in opdracht van Studievereniging CEnter en andere studieverenigingen. Om leden van een kortingscode te voorzien, ontvangen zij van ons alle e-mailadressen en voor- en achternamen van ingeschreven leden.

Foto`s en video-opnames en het gebruik hiervan
Tijdens onze activiteiten kunnen er foto`s en filmopnamen worden gemaakt. Als lid geeft u éénmalig toestemming dat deze foto`s en filmpjes mogen worden gepubliceerd en gebruikt mogen worden voor promotionele doeleinden. Foto`s en filmopnamen die tot zo verre zijn bewerkt dat er een ander beeld gecreëerd kan worden, zal pas na geportretteerde toestemming worden vrij gegeven voor publicatie.

Datalekprocedure
Op het moment dat er sprake is van een datalek, in elke mogelijke vorm, dient dit zo snel mogelijk doorgegeven te worden aan de penningmeester, secretaris of voorzitter binnen het huidig zittende bestuur. Deze geeft dit binnen 72uur door bij de autoriteit voor persoonsgegevens

Algemene voorwaarden Alumni Studievereniging CEnter

1. Alumni-lidmaatschap
Als alumni-lid van Studievereniging CEnter krijgt u toegang tot alle evenementen die voor alumni leden worden georganiseerd. Voor elk evenement krijgt u een persoonlijke uitnodiging. Alle activiteiten worden per direct ter beschikking gesteld tenzij anders vermeld.

2. Algemene voorwaarden privacy beleid Studievereniging CEnter
2.1 Verzameling gegevens
Studievereniging CEnter bewaard de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- + achternaam
 • Geboortedatum
 • Contactgegevens (mobiele telefoonnummer en e-mailadres)
 • Schoolgegevens (afstudeerjaar en afstudeerrichting)
 • Werkgegevens (bedrijfsnaam, functienaam en functiecategorie)

2.2 Doeleinde gegevens
Persoonlijke gegevens worden bewaard om te weten wie u bent en hoe de vereniging contact met u op kan nemen .

2.3 Toegang tot gegevens
Enkele personen binnen de vereniging hebben toegang tot uw gegevens. Hieronder volgt een opsomming van functies en hun toegangsmogelijkheden.

 • Voorzitter: toegang tot alle bovenstaande gegevens
 • Secretaris: toegang tot alle bovenstaande gegevens
 • Penningmeester: toegang tot alle bovenstaande gegevens
 • Marketing commissaris: voor- + achternaam, geboortedatum en e-mailadres

Tijdens evenementen die georganiseerd wordt door sv. CEnter, kan er een ledenlijst benodigd zijn om het evenement in goede banen te lijden. Hierdoor kan het voorkomen dat een commissielid van de externe commissie toegang krijgt tot (een deel van) de gegevens (voor- en achternaam, school- en werkgegevens).

De volgende partijen hebben toegang tot (een deel) van de gegevens:

 • Conscribo: Programma waar alle gegevens (zie “verzameling gegevens”) in opgeslagen worden
 • Mailchimp: Dit programma wordt gebruikt voor maling naar de leden, toegang tot alle gegevens (zie “verzameling gegevens”)
 • Mailerlit: Dit programma wordt gebruikt voor maling naar de leden, toegang tot alle gegevens (zie “verzameling gegevens”)


3. Foto`s en gebruik hiervan
Tijdens onze activiteiten kunnen er foto`s en filmopnamen worden gemaakt. Als alumni-lid geeft u éénmalig toestemming dat deze foto`s en filmopnames mogen worden gepubliceerd en gebruikt mogen worden voor promotionele doeleinden. Foto`s en filmopnamen die tot zo verre zijn bewerkt dat er een ander beeld gecreëerd kan worden, zal pas na geportretteerde toestemming worden vrij gegeven voor publicatie.

4. Datalekprocedure
Op het moment dat er sprake is van een datalek, in elke mogelijke vorm, dient dit zo snel mogelijk doorgegeven te worden aan de penningmeester, secretaris of voorzitter binnen het huidig zittende bestuur. Deze geeft dit binnen 72 uur door bij de autoriteit voor persoonsgegevens.

Klik hier om de statuten te openen/downloaden.

De statuten zijn opgemaakt in een PDF bestand. Als u geen programma heeft om een Adobe PDF document te openen, dan kunt u Adobe Acrobat Reader hier gratis downloaden.

Algemene voorwaarden webshop

1. Verzameling gegevens
Studievereniging CEnter bewaard de volgende persoonsgegevens:
• Voor- + achternaam
• Geboortedatum
• Contactgegevens (mobiele telefoonnummer en e-mailadres)
• Schoolgegevens (studentnummer)
• IBAN-gegevens


1.2 Doeleinde gegevens

Persoonlijke gegevens worden bewaard om te weten wie u bent en hoe de vereniging contact met u op kan nemen.


1.3 Toegang tot gegevens

Enkele personen binnen de vereniging hebben toegang tot uw gegevens. Hieronder volgt een opsomming van functies en hun toegangsmogelijkheden.
• Voorzitter: toegang tot alle bovenstaande gegevens
• Secretaris: toegang tot alle bovenstaande gegevens
• Penningmeester: toegang tot alle bovenstaande gegevens
• Marketing commissaris: voor- + achternaam, geboortedatum en e-mailadres


1.4 De volgende partijen hebben toegang tot (een deel) van de gegevens: 

• Mollie: beheerd de betalingen vanuit de webshop. Heeft toegang tot alle persoonsgegevens.

2 Annuleren, prijs en kosten
De webshop van Studievereniging CEnter (hierna genoemd: webshop) kent twee verschillende product groepen. Digitale producten en fysieke producten. De voorwaarden voor aankopen vanuit de webshop (hierna genoemd: voorwaarden) van beide productgroepen verschillen.


2.1 Digitale producten
Digitale producten (hierna genoemd: items) wordt onder verstaan: alle items die besteld kunnen worden in de webshop die geen directe fysieke tastbaarheid hebben. (Voorbeelden: tickets, licenties en downloads.)

 • Annuleringstermijn: items kunnen binnen één (1) uur, na verzending van de orderbevestiging, worden geannuleerd indien de koper kan aantonen dat er nog geen gebruik is gemaakt van gekochte items.
 • De koper is niet verplicht om een reden op te geven waarom de bestelling wordt geannuleerd.
 • Kosten: bij een annulering binnen de annuleringstermijn heeft Studievereniging CEnter het recht om maximaal €0,70 (zeventig cent) van het totaal bedrag van de bestelling in te houden. Dit zijn de algemene kosten om een betaling én terugbetaling te kunnen verwerken.
 • Prijs: items in de webshop zijn inclusief BTW. Studievereniging CEnter heeft het recht om een bestelling te annuleren als een items onbewust onder de kostprijs is verkocht. De verkoper hoeft de koper hierover niet te compenseren.


2.2 Fysieke producten
Fysieke producten (hierna genoemd: voorwerpen) wordt onder verstaan: alle voorwerpen die besteld kunnen worden in de webshop die een directe fysieke tastbaarheid hebben. (Voorbeelden: tas, trui en pen.)

 • Annuleringstermijn: voorwerpen kunnen binnen 14 (veertien) dagen, na verzending van de orderbevestiging, worden geannuleerd indien de koper kan aantonen dat er nog geen gebruik is gemaakt van gekochte voorwerpen.
 • De koper is niet verplicht om een reden op te geven waarom de bestelling wordt geannuleerd.
 • Kosten: bij een annulering binnen de annuleringstermijn heeft Studievereniging CEnter het recht om maximaal €0,70 (zeventig cent) van het totaal bedrag van de bestelling in te houden. Dit zijn de algemene kosten om een betaling én terugbetaling te kunnen verwerken.
 • Bij voorwerpen die gespecialiseerd of aangepast zijn op verzoek van de koper, kan er geen verzoek worden gedaan op het annuleringstermijn.
 • Prijs: voorwerpen in de webshop zijn inclusief BTW. Studievereniging CEnter heeft het recht om een bestelling te annuleren als een voorwerp onbewust onder de kostprijs is verkocht. De verkoper hoeft de koper hierover niet te compenseren.

2.3 Uitzonderingen
De voorwaarden zullen worden gehandhaafd. Bij uitzonderlijke gevallen heeft Studievereniging CEnter het recht om, in het voordeel van de koper, af te wijken van de voorwaarden.

Contract buitenlandreis Studievereniging CEnter

Iedere deelnemer wordt geacht deze overeenkomst te ondertekenen als voorwaarde voor deelname aan de buitenlandreis. Ondertekening kan zowel digitaal als schriftelijk plaats vinden. Deze overeenkomst maakt onderdeel uit van je inschrijving. Als Studievereniging CEnter geen ondertekende overeenkomst van jou heeft ontvangen 14 dagen vóór vertrek datum, dan is jouw inschrijving niet compleet en kan deelname aan de buitenlandreis niet gegarandeerd worden.

Deze overeenkomst is geldig voor de duur van de buitenlandreis, dus vanaf het moment van vertrek
op 27 januari 2020 tot het moment van aankomst in Nijmegen op 30 januari 2020

De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij:

 • Kennis heeft genomen van de regels die gesteld zijn door Studievereniging CEnter aan de buitenlandreis;
 • De deelnemer in bezit is van een draaiboek buitenlandreis Studievereniging CEnter;
 • De deelnemer de deelnamesom van € 249,- overmaakt binnen de gestelde periode;
 • In het bezit is van een reisverzekering die van toepassing is op deze reis;
 • Een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering heeft;
 • Het inschrijfformulier volledig, correct en naar eerlijkheid heeft ingevuld;
 • Accepteert dat hij/zij aansprakelijk is voor eventuele door hem/haar toegebrachte schade aan derden;
 • Kennis heeft genomen van de regelgeving in het betreffende land.

Daarbij gaat de deelnemer ook akkoord met de onderstaande punten:

 • Drugsgebruik/-bezit is ten tijde van de reis niet toegestaan;
 • Studievereniging CEnter is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het alcoholgebruik van de deelnemer;
 • Deelname is volledig op eigen risico;
 • De lokale regelgeving niet te overtreden;
 • Studievereniging CEnter is op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade in de breedste zin van het woord;
 • Studievereniging CEnter is nimmer aansprakelijk voor diefstal of verlies van eigendommen;
 • Indien deelnemend persoon in strijd handelt met hetgeen wat is afgesproken, dan wel de visie van de studievereniging CEnter, dan is het bestuur van Studievereniging CEnter samen met de buitenlandcommissie bevoegd de volgende maatregelingen te nemen:
  – (verdere) deelname aan de reis te ontzeggen;
  – een melding te doen bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Indien een deelnemer in strijd handelt met het bovenstaande dan is het bestuur van Studievereniging CEnter samen met de Buitenlandreis commissie bevoegd de volgende maatregelingen te nemen:

a) Indien deelnemer de deelnamesom niet vóór de gestelde datum heeft overgemaakt naar de rekening van Studievereniging CEnter, heeft het bestuur het recht om deelname van de deelnemer aan de reis te ontzeggen;
b) Indien er toch schade wordt aangericht wordt dit bedrag bij de deelnemer verhaald.

De deelnemer begrijpt dat deze verklaring als overeengekomen bindend is.