Het huidige bestuur

Rienk den Boer

Voorzitter

Wesley Mennings

Penningmeester

Kristy van de Rijt

Commissaris Intern

Anouk de Wit

Secretaris

Alec Breekweg

Commissaris Extern

Onze doelstellingen

Studievereniging CEnter is de studievereniging van studenten en alumni van de opleiding Commerciële Economie (CE) en Commerciële Economie – Innovation (CE-I) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De studievereniging is opgericht op 21 januari 2014 en heeft sindsdien een sterke groei doorgemaakt. Ook voor de komende jaren heeft het bestuur van de studievereniging de ambitie om verder te groeien. 

Daarbij laat het bestuur zich onder meer leiden door de volgende langetermijndoelstellingen:

  • het ontwikkelen van activiteiten ten behoeve van de valorisatie van kennis en vaardigheden voor studenten en andere stakeholders van de vereniging;
  • het leveren van een bijdrage aan een intensivering van de band met en groei van het netwerk van sponsoren en professionals in het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid;
  • het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een stimulerende leer- en studieomgeving voor studenten en medewerkers van de HAN;
  • het pro-actief bijdragen aan studiegerelateerde activiteiten in het netwerk van andere studieverenigingen in Nederland;
  • het in samenwerking met docenten van de HAN en partners in het bedrijfsleven organiseren van aansprekende CE-events om kennis te ontwikkelen en ervaring(en) te delen ten dienste van alle stakeholders;
  • het creëren van een professioneel imago op basis van proactieve en adequate communicatie in media met unieke content en in een herkenbare huisstijl;
  • het huidige bestuur heeft daarbij expliciet de intentie uitgesproken om het studiekarakter van de vereniging in de komende jaren te versterken.

Het bestuur wil dit doen met de organisatie van masterclasses, bedrijfsbezoeken, netwerkdiners en gastsprekers. Waar mogelijk wil de studievereniging over deze activiteiten in media communiceren, om hiermee de verkregen kennis en inzichten duurzaam te verankeren voor de leden, andere stakeholders en andere sympathisanten van de vereniging.

Onze kernwaarden