Circulaire Oogst 1.0

Duurzaamheid en daarmee de circulaire economie is een belangrijk thema binnen Studievereniging CEnter. Over het leveren van onze bijdrage aan een congres dat van begin tot eind in het teken staat van duurzaamheid bestaat dan ook geen twijfel.

Op 24 januari organiseerde de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in samenwerking met de HAS het congres ‘Circulaire oogst 1.0’. Dit congres diende als afsluiting van de eerste groep studenten die de minor Circulaire Economie van de HAN en de minor Challenge Sustainability van de HAS HAN hebben afgerond.

De verbinding tussen ecologie en economie.

Na het openingswoord van Faculteitsdirecteur Theo Joosten, trapte Dr. Peter E.J. Laan het spits af met een presentatie die voldoende inhoudelijke diepgang kende. Dr. Peter E.J. Laan wist ondanks een sterke ecologische achtergrond toch een link te leggen tussen de ecologie en economie, waarbij de focus lag op ecologie. Wist je dat Azolla kan helpen om fosfaat te recyclen? Dat mest van koeien bomvol nutriënten zit en de halfwaardetijd van microplastics zo lang is dat het bijna niet vast te stellen is hoeveel eeuwen deze microdeeltjes nodig hebben om te halveren? De presentatie bevatte veel van deze interessante componenten.

 

Duurzaamheid en daarmee de circulaire economie is een belangrijk thema binnen Studievereniging CEnter. De afgelopen jaren is dit steeds hoger op de agenda komen te staan.

heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan.
Op dinsdag 24 januari presenteerde alle betrokken studenten samen met hun opdrachtgevers, de belangrijkste resultaten uit verschillende onderzoeksprojecten. Aan de hand van de bevindingen werd een vertaalslag gemaakt naar aanknopingspunten voor duurzame innovatie en de ontwikkeling van nieuwe business- en verdienmodellen in het Nederlandse bedrijfsleven. Gedurende het middag programma

Commerciële transformaties, van meer naar betere winst.

Robert Buisman

Als het waait, bouwen sommige mensen windschermen. Andere bouwen windmolens.

In workshops wordt onder meer ingegaan op unieke kansen om kringlopen te sluiten, netwerken en waardeketens met elkaar te verbinden en reststromen volgens onorthodoxe wegen opnieuw te verwaarden.

De dag omvat een rijk en gevarieerd programma. In de ochtend is er een plenaire bijeenkomst en zijn er drie keynotesprekers uit het bedrijfsleven. Het middagprogramma omvat vier themaspecifieke workshops, waarin studenten samen met de opdrachtgevers de onderzoeksresultaten in pitches presenteren en met bezoekers in dialoog gaan om samen te werken aan nieuwe kansen voor duurzame business en innovatie. Ter afsluiting is er nog een informele borrel en volop de gelegenheid om te netwerken.

Opdrachtgevers

Bij de projecten zijn de volgende opdrachtgevers betrokken:

Ubbink
Suez
Grijsen
Elro Dakbedekking
Techcomlight
Rijkswaterstaat
GMB
Schut papier
Ricoh Benelux
Green Soil Bag
Cubicco
Globemilk
Enki-Energy
Semilla Sanitation

De minor Circulaire Economie, meervoudig waarde creëren

Het congres is een initiatief van de minor Circulaire Economie’. In deze minor maken hbo-studenten in de volle breedte kennis met de wijze waarop organisaties innoveren, transformeren en investeren in de ontwikkeling van duurzame business- en verdienmodellen. Samen met opdrachtgevers gaan zij op zoek naar nieuwe, concrete aanknopingspunten voor verduurzaming in een organisatie, de keten en de omgeving waarin deze organisatie opereert. Zij stellen daarbij ethische en strategische vragen over de koers van de organisatie en de manier waarop organisaties omgaan met de verschillende stakeholders in de ‘Weconomy’. De minor wordt aangeboden door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Klik hier voor meer informatie.

Circulaire oogst 1-0 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HAS