Terugblik Commerciële Economie in een circulaire economie

Op donderdag 24 maart jl., organiseerde Studievereniging Center op de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen een inspirerend congres met als thema: De commerciële kansen in
een circulaire economie. In een goed gevulde zaal met professionals, sponsoren,
onderzoekers, docenten en studenten, opende voorzitter Max van Schenkhof van SV Center
de bijeenkomst. Hij gaf vervolgens het woord aan de dagvoorzitter Frank Croes, die op een
authentieke wijze de verschillende sprekers introduceerde.

De eerste spreker, Ir. Kasper Lange, verbonden aan het onderzoeksprogramma Urban
Technologie van de Hogeschool van Amsterdam, nam de zaal mee in de nieuwste
technieken en commerciële mogelijkheden op het gebied van vertical farming. Aan de hand
van sprekende voorbeelden liet hij zien hoe moderne vormen van stadlandbouw kunnen
leiden tot verrassende resultaten. Dankzij innovatieve LED technologie is het tegenwoordig
mogelijk om in stapelteelt verantwoord gewassen te telen en ook in dichtbevolkte gebieden
bij te dragen aan de voedselbehoefte van de lokale bevolking. Door kringlopen te sluiten en
in een gesloten systeem water en nutriëntenstromen te hergebruiken kan worden
bijgedragen aan het voorkomen van een uitputting van vitale grondstoffen zoals fosfor.

En de commerciële kansen? Jazeker, studenten hebben een munttheeautomaat ontworpen,
waarbij muntplanten dankzij LED technologie in deze automaat groeien en de gebruikers
van de automaat tegen betaling voorzien van een kop verse muntthee! Een uniek concept,
duurzaam en geïnspireerd door het circulaire denken.

Tijdens het congres kwamen ook zeer bijzondere circulaire ideeën naar voren. Zo sprak
Cynthia Mooij van Metabolic het over een bijzonder circulair toiletsysteem, waarbij struviet
dankzij het gebruik van een struvietreactor uit menselijke urine wordt geëxtraheerd en
lokaal wordt aangewend als meststof op het terrein van Cleantech Playground De Ceuvel in
Amsterdam. Een unieke en letterlijke invulling van de missie van Metabolic, namelijk ‘het
verbeteren van het metabolisme van de wereld’, aldus Cynthia Mooij.

Willem van Gent liet als initiatiefnemer van de ‘Blue economy’ in het Arnhemse
Spijkerkwartier zien hoe er in deze stad wordt gewerkt aan de transformatie van een
autonome, circulaire wijk, waarbij de inwoners centraal staan. Immers, ‘de economie is
meer dan alleen maar geld’, aldus de heer Van Gent. Met het project streven de
initiatiefnemers naar vormen van samenwerking en integratie voor onderwijs,
werkgelegenheid en andere maatschappelijke waarden. ‘Hoe mooier kun je het maken; het
is bijna romantisch!’ aldus Willem van Gent.

Het nieuwe denken inspireert ook Ron Hendriks, die namens de directie van Priva de
circulaire economie met het statement: ‘Het nieuwe iets, is niets’ zeer treffend kwalificeert.
Volgens de heer Hendriks moeten bedrijven niet meer denken in een product maar in een
oplossing voor een bepaald probleem! Alle nieuwe projecten moeten zo circulair mogelijk
worden aangepakt. Het is belangrijk om wereldwijd ketens te sluiten en in de metropolen
van de toekomst te investeren in duurzame systemen voor klimaatbeheersing en het
hergebruik van reststromen. Nederland heeft hierin met expertise op ondermeer het gebied
van water en agribusiness een belangrijke voortrekkersfunctie.

Ook Suez Environnement (het voormalige Sita) onderkent de noodzaak van hergebruik.
Raymond de Schrevel gaf in zijn rol als Director Business Development een mooie
toelichting bij de innovatieve manier waarop Suez in Rotterdam verschillende soorten
plastics weten te scheiden. Dankzij deze geavanceerde technologie is het mogelijk om
polymeren via een recovery programma weer als grondstof terug te brengen in de keten en
niet langer als afval te verbranden. Mede dankzij dergelijke ontwikkelingen spreekt men bij
Suez niet langer over afval maar over reststromen.

Het was een interessant en leerzaam congres. De gastsprekers werden allemaal bedankt met een fles wijn, een bos bloemen en ja hoor, het aansprekende boek: ‘Commerciële
kansen in een circulaire economie’. Bij de uitgang ontvingen ook alle aanwezigen, in
sommige gevallen een door de auteurs gesigneerd exemplaar van dit boek. Er werd
genoten, er werd gediscussieerd, er werden prikkelende vragen gesteld, en ja, CEnter blijft CEnter, dus er werd ook lekker geborreld en genetwerkt!

Priva/ van Beek ingenieurs