Commerciële kansen in een Circulaire Economie

afbeelding-boekomslagDe conjunctuur in de Nederlandse economie trekt aan. De vraag is of dit herstel voldoende garanties biedt voor een structurele groei op de lange termijn. Veel economen zijn van mening dat er voor structurele groei ook andere maatregelen nodig zijn. Om de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven in de toekomst te versterken, zijn bedrijven op zoek naar nieuwe aanknopingspunten voor innovatie.

In een wereld waar de omvang van de bevolking ook de komende decennia sterk groeit, metropolen expanderen en grondstofvoorraden slinken, neemt de belasting op het leefmilieu toe. Bij ongewijzigd beleid is op termijn sprake van een onwenselijke en onhoudbare situatie.

Deze ontwikkelingen dwingen bedrijven, burgers en overheden om na te denken over andere methoden van produceren en consumeren. In de economie van de toekomst gaat het om circulariteit en zijn de afvalstoffen van vandaag de grondstoffen van morgen. Het is de vraag hoe bedrijven op deze transitie anticiperen.

Het congres

Tijdens het congres geven toonaangevende organisaties in Nederland hun visie op commerciële kansen in een Circulaire Economie.
Ook geïnteresseerd in deze nieuwe mogelijkheden en de kansen voor uw organisatie? Kom dan naar het congres en meld u aan via het kopje aanmelden!

Het congres met aansluitend een netwerkborrel wordt verzorgd door SV CEnter, de studievereniging van Commerciële Economie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Het boek

Ter gelegenheid van het congres verschijnt ook het boek met de gelijknamige titel. Dit boek geeft op basis van actuele en aansprekende casuïstiek een beeld van belangrijke trends, ontwikkelingen en innovaties bij bedrijven in de transitie van de huidige economie naar een duurzame circulaire economie.

Het boek is geschreven door twee leden van het bestuur van de studievereniging, Max van Schenkhof en Raymond Peters, onder redactie van drs. Frank Croes en wordt u als bezoeker van het congres aangeboden door de opleiding Commerciële Economie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.